Homeij Oisterwijk

Messen en de wapenwetgeving

Messen zijn op de eerste plaats een onmisbaar gebruiksvoorwerp, maar kunnen uiteraard ook als wapen worden gebruikt. Het is daarom logisch dat in de wapenwetgeving aandacht wordt gegeven aan messen en dat voor sommige messen beperkingen gelden. Bovendien is niet alles toegestaan wat geproduceerd kan worden.

Uiteraard zijn wij, net als u ongetwijfeld, sterk gekant tegen het ongewenste, oneigenlijke gebruik van een mes als wapen. Hoewel het steeds de mens is die een bepaald voorwerp als wapen gebruikt kan elk misbruik van een mes toch direct de houding van de mensen ten opzichte van dit gebruiksvoorwerp negatief beïnvloeden. Wij ondersteunen de wetgeving op dit gebied dan ook volledig en zien er door nauwkeurige voorschriften aan onze leveranciers én door eigen ontvangstcontroles op toe, dat alleen messen aan u geleverd worden, die ruimschoots voldoen aan de wettelijke normen.

Niettemin vinden wij het belangrijk u als volgt kort en bondig te informeren over de praktische consequenties van de actuele wapenwetgeving, voor zover deze betrekking heeft op messen e.d.:

De wetgever heeft de wapens ingedeeld in verschillende categorieën, met verschillende bepalingen:

Categorie 1

Wapens in deze categorie zijn geheel en ten strengste verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stilleto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet;
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer);
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden;
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm;
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft;
 • Werpsterren;
 • Vilmessen en ballistische messen;
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.


Categorie 2


Wapens in deze categorie mag men slechts onder stringente voorwaarden - bijv. een ontheffing - in bezit hebben of verhandelen. Wij voeren géén artikelen die onder Categorie 2 vallen.

Categorie 3

Wapens in deze categorie mag men ook slechts onder stringente voorwaarden - bijv. met een verlof - in bezit hebben of verhandelen. Onder Categorie 3 vallen bijvoorbeeld werpmessen (wij voeren echter géén werpmessen).

Categorie 4

Wapens in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder Categorie 4:

- Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1. Toelichting:
* Een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder Categorie 1 - en is dus geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!
* Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.

- Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.
* Het is zeer belangrijk dat u een dergelijk wapen altijd goed verpakt meeneemt. Immers, ook onverpakt in de eigen auto is verboden!

- Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen - en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.

- Concreet betekent dit dat zeer vele voorwerpen onder bepaalde omstandigheden (bijv.: discobezoek, voetbalwedstrijd of ‘gewoon’ in de Kalverstraat) als wapen van Categorie 4 kunnen worden aangemerkt - en eventueel in beslag kunnen worden genomen. Dit kunnen zowel een knuppel, stok, beitel of schroevendraaier zijn, als - op ‘ons’ gebied - een kampeermes of keukenmes. Wij merken uitdrukkelijk op, dat deze categorie ‘wapens’ slechts de bezitter ervan onder bepaalde omstandigheden betreft en zich niet richt op het bezit op zich of op de handel erin.

Mocht u nog vragen hierover hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Messen zijn op de eerste plaats een onmisbaar gebruiksvoorwerp, maar kunnen uiteraard ook als wapen worden gebruikt. Het is daarom logisch dat in de wapenwetgeving aandacht wordt gegeven aan messen en dat voor sommige messen beperkingen gelden. Bovendien is niet alles toegestaan wat geproduceerd kan worden.

Uiteraard zijn wij, net als u ongetwijfeld, sterk gekant tegen het ongewenste, oneigenlijke gebruik van een mes als wapen. Hoewel het steeds de mens is die een bepaald voorwerp als wapen gebruikt kan elk misbruik van een mes toch direct de houding van de mensen ten opzichte van dit gebruiksvoorwerp negatief beïnvloeden. Wij ondersteunen de wetgeving op dit gebied dan ook volledig en zien er door nauwkeurige voorschriften aan onze leveranciers én door eigen ontvangstcontroles op toe, dat alleen messen aan u geleverd worden, die ruimschoots voldoen aan de wettelijke normen.

Niettemin vinden wij het belangrijk u als volgt kort en bondig te informeren over de praktische consequenties van de actuele wapenwetgeving, voor zover deze betrekking heeft op messen e.d.:

De wetgever heeft de wapens ingedeeld in verschillende categorieën, met verschillende bepalingen:

Categorie 1

Wapens in deze categorie zijn geheel en ten strengste verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stilleto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet;
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer);
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden;
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm;
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft;
 • Werpsterren;
 • Vilmessen en ballistische messen;
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.


Categorie 2


Wapens in deze categorie mag men slechts onder stringente voorwaarden - bijv. een ontheffing - in bezit hebben of verhandelen. Wij voeren géén artikelen die onder Categorie 2 vallen.

Categorie 3

Wapens in deze categorie mag men ook slechts onder stringente voorwaarden - bijv. met een verlof - in bezit hebben of verhandelen. Onder Categorie 3 vallen bijvoorbeeld werpmessen (wij voeren echter géén werpmessen).

Categorie 4

Wapens in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder Categorie 4:

- Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1. Toelichting:
* Een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder Categorie 1 - en is dus geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!
* Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.

- Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.
* Het is zeer belangrijk dat u een dergelijk wapen altijd goed verpakt meeneemt. Immers, ook onverpakt in de eigen auto is verboden!

- Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen - en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.

- Concreet betekent dit dat zeer vele voorwerpen onder bepaalde omstandigheden (bijv.: discobezoek, voetbalwedstrijd of ‘gewoon’ in de Kalverstraat) als wapen van Categorie 4 kunnen worden aangemerkt - en eventueel in beslag kunnen worden genomen. Dit kunnen zowel een knuppel, stok, beitel of schroevendraaier zijn, als - op ‘ons’ gebied - een kampeermes of keukenmes. Wij merken uitdrukkelijk op, dat deze categorie ‘wapens’ slechts de bezitter ervan onder bepaalde omstandigheden betreft en zich niet richt op het bezit op zich of op de handel erin.

Mocht u nog vragen hierover hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.